Grożą ze zablokują wszystko jak rząd wprowadzi kowidowe ograniczenia.