Dlaczego więc ozdrowieńców traktujemy gorzej niż zaszczepionych? Dlaczego postępujemy wbrew nauce?