Przed sejneńską synagogą doszło do dziwnej sytuacji. Grupa osób zrobiła dziwny happening przed budynkiem synagogi. Kobieta polewała drzwi i schody synagogi wodą święconą z plastikowej butelki. Z kolei mężczyzna przez megafon wołał – „Boże otwórz wyznawcom Talmudu oczy na prawdziwego Boga”.