Oficjalne dokumenty rządowe i wypowiedzi niektórych generałów mówią o tworzeniu broni biologicznej powodującej zmiany genetyczne i możliwej do nakierowania na konkretne rasy/etnosy. Chiny masowo zbierają inf. o DNA światowej ludności i banują dostęp do inf. o DNA populacji własnej dla zagranicy.