Powołuję się przy tym na prace grabowskiego, grossa i engelking