Nie zgodzili się mn. na zwolnienie producentów szczepionki z odpowiedzialności