Interakcje tabletek antykoncepcyjnych już kiedyś omawiałam, więc teraz czas na plastry!

Leki, które mogą powodować zwiększenie klirensu hormonów płciowych, czyli ich pozbywanie się przez organizm to:

– barbiturany, prymidon, karbamazepina i ryfampicyna

Przypuszcza się, że takie działanie mogą mieć też:

– oksykarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina, modafinil i fenylobutazon

Mechanizm tej interakcji polega na indukowaniu (aktywowaniu) enzymów wątrobowych

Metabolizm będzie przyspieszać również wyciąg z dziurawca. Powoduje on indukcję enzymów układu cytochromu P450 i glikoproteiny-P. Takie działanie może utrzymywać się co najmniej przez dwa tygodnie po zakończeniu przyjmowania preparatu z dziurawca.

Zdarzały się również przypadki nieskuteczności plastrów podczas stosowania antybiotyków (tetracykliny, ampicylina). Natomiast mechanizm tutaj nie jest do końca wyjaśniony.

Podczas stosowania któregoś z wymienionych wyżej leków i przez 28 dni od zakończenia leczenia powinno stosować się dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji. W przypadku ampicyliny okres ten jest krótszy i wynosi 7 dni.

Progestageny i estrogeny też mogą wpływać na metabolizm innych leków i hamują izoenzymy układu cytochromu P450 w mikrosomach wątroby. W związku z tym zalecane jest zachowanie ostrożności w przypadku stosowania leków o wąskim indeksie terapeutycznym np. cyklosporyny.

Na dodatek jeszcze mała przypominajka o tym, jak aplikować takie plastry ʕ•ᴥ•ʔ

Nakleja się je na czystą, suchą, nieowłosioną i zdrową skórę okolicy pośladków, brzucha, zewnętrznej górnej części ramienia lub górnej części tułowia. Musi to być takie miejsce, w którym ciasna odzież nie będzie ocierała plastra.

Kolejny plaster powinien być przyklejony w innym miejscu na skórze, by uniknąć podrażnienia, ale może być umieszczony w tej samej okolicy anatomicznej.

Musi dobrze przylegać wzdłuż krawędzi. Istotne jest również to, że na skórę, gdzie nakleja się plaster nie należy nakładać makijażu, kremów, olejków, pudrów ani innych środków kosmetycznych lub leków działających miejscowo. Ma to uchronić przed oklejaniem się plastra.

Więcej medycznych wpisów: https://www.instagram.com/dwa__fartuchy/

#medycyna #zdrowie #leki #farmacja #ciekawostki #lekarz #ginekologia #antykoncepcja #rozowepaski