Teoretycznie nie da się ich podrobić – dzięki zastosowaniu kryptografii asymetrycznej prawidłowo podpisane certyfikaty wystawiać mogą tylko posiadacze odpowiednich kluczy prywatnych – czyli autoryzowane przez rząd podmioty.