Jednoroczne dziecko ma największe tempo spalania kcal. Potem do 20 roku życia tempo spada.
Między 20 a 60 tempo jest stałe.
Potem znowu spada.

Wiedza i życie grudzień 21
#ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #zdrowie #dieta