Projekt zakazuje aborcji ciąży powstałej w wyniku gwałtu, a także gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowia matki.