Formująca się właśnie koalicja rządowa w Niemczech zawarła zapis o traktowaniu oprogramowania wytworzonego za publiczne pieniądze jako open source.