Tak. To ta spółka miejska od mszy za 40 tysi i hymnu Czułe H2O. Ta sama.

Nadal odmawiają dostępu do swoich umów i wydatków.