Uniewinniony ze wszystkich zarzutów! Działał w obronie koniecznej.