która niszczyła zasieki chroniące Polskę od strony Białorusi. Dużo znanych osób i środowisk które zaprzeczają potrzebie obrony granicy przez migrantami wysyłanymi przez Łukaszenkę. Skuteczny list otwarty o jego zwolnienie z aresztu niecałe 2 miesiące temu.