Sąd nie zastosował innych środków zapobiegawczych. Jakie będą konsekwencje?