Sonata zmniejsza częstotliwość napadów u osób z epilepsją. Kiedy neurofizjolodzy pozwolili pacjentom cierpiącym na epilepsję słuchać tego utworu, aktywność ich płatów czołowych zmieniła się: zmniejszyła częstotliwość występowania wzorców epileptycznych i wytworzyła rytm theta. Publikacja w Nature.