KRRiT potwierdziła, że materiały naruszają ustawę o radiofonii i telewizji, ale jedyny środek jaki wykorzystano, to przekazanie wyników przeprowadzonej analizy i prośba o staranne dobieranie materiałów w przyszłości do prezesa TVP