TVP jest rzetelne, TVN nie jest rzetelny i do tego upolityczniony