… łączonych z nowym wariantem, wg WHO. Średni czas hospitalizacji wynosi 3 dni, gdzie dla delty wynosił 8 dni.