W związku ze skandalicznymi wypowiedziami polityków państwa izraelskiego na temat Rzeczpospolitej Polskiej i w odpowiedzi na próby ingerencji w proces legislacyjny nazego państwa żądamy zawieszenia stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Domagamy się też od ww. zwrotu długów kahalnych (~ 26 bln USD).