W ciągu siedmiu dni od ukarania przez funkcjonariusza grzywną obywatel ma nie tylko zaskarżyć grzywnę (bo wobec braku możliwości odmowy przyjęcia trudno tu mówić o mandacie), lecz również zgłosić wszystkie dowody na swą niewinność, ponieważ później już nie będzie mógł.