„Moderacja nie pozwala na zamieszczanie zdjęć, co do których użytkownik nie ma praw”

Tymczasem rzeczywistość… xD