Cel: Celem tego pilotażowego badania było zmierzenie poziomu witaminy C i witaminy D w surowicy w kohorcie pacjentów z krytyczną chorobą COVID-19 na naszym szpitalnym OIOM-ie, korelujące z innymi czynnikami ryzyka choroby.