Raport NIK: Wskaźnik liczby przeszczepów nerek od żywych dawców jest w Polsce jednym z najniższych w Europie. Przez osiem lat minister zdrowia i prezes NFZ nie zaktualizowali wyceny czynności związanych z transplantacją, więc szpitale musiały dopłacać z własnej kieszeni.