Działania Zbigniewa Ziobry jako ministra nadzorującego Fundusz Sprawiedliwości sprzyjały powstawaniu mechanizmów korupcjogennych — takie zarzuty stawia Najwyższa Izba Kontroli. Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw, ale wedle NIK stał się wehikułem do finansowania…