Oświadczenie przeciwko kłamliwemu wyrokowi TK Przyłębskiej podpisało 26 sędziów: „… uważają za swój obowiązek sprostowanie wielu fałszywych twierdzeń zawartych w wyroku, jego ustnym uzasadnieniu i komentarzach przedstawicieli władzy politycznej”