Za Wiki: Circulation – wiodące naukowe czasopismo kardiologiczne o zasięgu międzynarodowym; wydawane w Stanach Zjednoczonych od 1950. Oficjalny organ American Heart Association.