Miejsce akcji: Czestochowa, Jasna Góra, dn. 12 grudnia.