„Żaden podmiot rządowy (…) ani żaden urzędnik państwowy nie może wymagać od jakiejkolwiek osoby noszenia zakrycia twarzy ani nakazywać innej osobie noszenia zakrycia twarzy”. Każdy podmiot rządowy lub urzędnik, który wymusi noszenie maski, zostanie ukarany grzywną w wysokości do 1000$