W W.Brytanii i Izraelu, najbardziej wyszczepionych krajach świata na tzw. ,,deltę” (załóżmy że na nią a nie wskutek powszczepiennych NOP) pada więcej ludzi niż nieskalanych wszczepiennym mRNA. Pan profesor Montagnier przed tym przestrzegał. Faktyczny wzrost zgonów nastąpi od jesieni, gdy nadejdzie sezon grypowy i zainfekowani wszczepieniem wirusowego mRNA, z nadmiernie pobudzonym układem odpornościowym, zaczną napotykać na dowolne wirusy ,,z koronką” czy wirusy grypy. Oczywiście ,,winni będą niezaszczepieni”. Na tym polega perfidia masońskiego czasu ucisku jaki jest nam serwowany, w ramach realizacji Apokalipsy.
#uk #izrael #koronawirus #bekazcovidian #szczepienia #medycyna #zdrowie