ale dziś tłumaczą, że wcale nie powiedzieli, że to się zdarzyło naprawdę.