Kandydaci na 14 wiceprzewodniczących (7 z SLD, 7 z Wiosny) wybrani przez Czarzastego i Biedronia byli wypisani alfabetycznie na początku karty do głosowania, a nieczarzastomyślni dopisani poniżej, żeby delegaci wiedzieli, kogo skreślać.