W zamieszaniu pandemicznym trwa dogrywanie „wielkich projektów” – tożsamość cyfrowa, armia europejska, manipulowanie genomem, a także likwidacja gotówki i przejście na pieniądz cyfrowy. Pomimo uniosceptycznej retoryki PIS nader gorliwie wszedł w realizację globalistycznej agendy.