Sąd Najwyższy uchylił kolejny wyrok z powodu błędu, jaki popełnił minister sprawiedliwości, delegując sędziego do sądu wyższej instancji. Tym samym potwierdzają się doniesienia „DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ” z maja br.